СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ХОТЕЛИЕРСТВО В МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ ,

 

Всички които имат регистрация в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ към Министерството на туризма и изпитват затруднение за въвеждане на данни за преминали туристи в електронния регистър, могат да се обръщат за оказване на методическа помощ в Община Приморско, дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско, ул. Трети март №56, ет. 1 /над партер/, стая 107.

 

Уведомяваме Ви и, че дължимия туристически данък, който се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са реализирани нощувките, може да бъде определен и заплатен на касите в дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско и Кметство Китен въз основа на данни от Единната система за туристическа информация.

 

Същият може да бъде внесен и по банков път:

 ОББ АД– гр.Приморско

 BIC на банката  UBBSBGSF

IBAN  BG 29 UBBS 80028451895110

 Код за вид плащане: 44 28 00 – Туристически данък

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0