„ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП „ДЛС РОПОТАМО“ И ТП „ДГС БУРГАС“ НА ОБЩА ПЛОЩ ОТ 6293,9 ХА, КАКТО И ИЗРАБОТВАНЕ НА ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН ЗА ВСИЧКИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО В ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА ТП “ДГС НОВО ПАНИЧАРЕВО“, ТП „ДГС ЦАРЕВО“, ТП „ДГС БУРГАС“ И ТП“ ДЛС РОПОТАМО“ С ОБЩА ПЛОЩ 14 478,6 ХА“

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0