00872-2017-0012 „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0