00872-2017-0005:„Доставка чрез покупка на хранителни продукти за обектите на Социален патронаж на територията на гр.Приморско и гр.Китен,ЦДГ гр.Приморско , ДГ гр.Китен , ДГ с.Ясна поляна, ДВФУ с.Ясна поляна, ДГ с.Веселие и ДГ с. Ново Паничарево” по обособени позиции, както следва:

– Обособена позиция 1 – Пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди и кореноплоди;

– Обособена позиция 2 – Растителни мазнини;

– Обособена позиция 3- Диетични храни;

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0