00872-2017-0003 ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПРИМОРСКО”, обособени в позиции:

Обособена позиция №1 – „Доставка на бетонови изделия”,

Обособена позиция №2 – „Доставка на бетон”

Обособена позиция №3 – „Доставка на инертни материали

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0