Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми, в две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за нуждите на Община Приморско и Обособена позиция №2: Доставка на нови и неупотребявани автомобилни гуми  за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване”, Община Приморско.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0