????????????????????????????????????

Име: Цветелина
Фамилия: Пандиева
Тип: Общинска администрация
Отдел: Дирекция „Местни данъци и такси“
Длъжност: Специалист ДМДТ
Стая: 106
Телефон: 0550/ 3 36 56

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0