Учениците в Приморско показаха своя поглед върху Европа, българското председателство и важните послания /СНИМКИ/

????????????????????????????????????

Младежите впечатлиха със знания и талант държавната и местна власт в Бургаско

Ученици от СУ „Никола Вапцаров” в Приморско впечатлиха със знания, талант и любознателност предстaвители на държавната и местна власт, по време на събитие посветено на бъдещото българско председателство на Съвета на ЕС. На среща с областния управител Вълчо Чолаков и кмета на Общината Димитър Германов младите хора в Приморско за пореден път показаха, че учениците в област Бургас са интелигентни, образовани, будни, с интерес към света, който ги заобикаля, и участващи активно във всички важни събития. С есе на тема „Какво означава да си гражданин на ЕС“ и изложба „Приморско – част от европейското семейство“ младежите от II до XI клас споделиха своите виждания за важността на членството ни в Съюза, предстоящото председателство на Съвета на ЕС. Творбите им, отличаващи се с оригиналност и задълбочени познания, впечатлиха присъстващите в залата.

„Вие сте бъдещето на Европа. Фокусът на България по време на председателството е насочен към младите хора, към вашето развитие, възможности за обучение, реализация, сигурността. Вие сте знаещи и амбициозни, печелите редица състезания, конкурси в успешно съревновавание с ваши връстници от други държави в Европейския съюз. От всичко, което показахте и казахте днес става ясно, че вижданията ви за бъдещето на Съюза съвпадат с посланията, които ще излъчи страната ни, а именно Европа на консенсуса, конкурентоспособността, кохезията. Вярвам, че вие сте най-добрите посланици на държавата, тези, които с успехите си ни представяте достойно навсякъде по света. Гордея се с вас.”, с тези думи Чолаков се обърна към присъстващите млади хора.

По време на срещата учениците научиха още, че държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави. Те определят дългосрочни цели и изготвят общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Общите приоритети в програмата на Триото, в което България участва с Естония и Австрия са концентрирани  върху утвърждаване на Съюза като мощен фактор на световната сцена,  оправомощаващ и защитаващ всички свои граждани, осигуряващ свобода, сигурност и правосъдие, работни места, растеж и конкурентоспособност, с насочена към бъдещето политика в областта на климата.

„България е една от страните в Европейския съюз с най-древна история. Само в музея в Приморско има стотици артефакти, които свидетелстват за древни цивилизации, обитавали нашите земи. Всичко това ни дава самочувствието, че страната ни като държава-членка има огромен принос към културно-историческото наследство на Европа. По време на председателството ни ще имаме възможността да покажем това богатство. Вярвам, че в дългосрочен план това ще спомогне за развитието на туризма и повече чуждестранни инвестиции”, коментира кметът на община Приморско Димитър Германов.

За учениците с най-добри есета в конкурса община Приморско беше осигурила награди. В срещата участие взеха представители на общинска администрация, Областен информационен център, учители.

????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0