Община Приморско, на основание чл.5, ал.1 от Процедура за избор на финансова/кредитна институция, или финансов посредник, приета с Решение на общински съвет-гр.Приморско № 326, прието с Протокол №26/28.09.2017г.,

КАНИ

всички заинтересовани лица до придстоват оферти за участие в процедура с предмет: „Избор на кредитна институция за предоставяне на дългосрочен заем на Община Приморско“.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0