Толстой

МУЗЕЙНА  ЕКСПОЗИЦИЯ  „ БЪЛГАРСКАТА  ЯСНА  ПОЛЯНА „

с. ЯСНА  ПОЛЯНА

Музейната  експозиция  „ Българската Ясна  поляна” е  създадена  от  инициативен  комитет  с подкрепата  на  община  Приморско  и  кметство  Ясна  поляна. Открита е през 1998 г. с  участието  на пра-правнука на Л.Н.Толстой  и директор на музея в руската Ясна поляна  Владимир  Толстой.

Музейната експозиция  се  състои от две части.В първата  част  са изложени снимки  и  документи  от руската Ясна поляна – имението, любимите  места за разходка на Л.Н.Толстой, работния кабинет, стаята под сводовете, където е написал романа  „Война и мир”.Пресъздадени са работната маса и част от библиотеката на Толстой, в която има 15000 тома книги.Показани са 105 писма , които Толстой е получил от България.Втората част разказва  за толстоиската колония съществувала в Алан кайряк през 1906-1908 г.Нейни  основатели са Христо  Досев, Стефан  Андрейчин, Димитър  Жеков, Ташко  Коматов, Никола Венетов, Цонко  Николов. Изложени са броеве от списание „Възраждане” от 1919 г., 1920 г., 1921 г.Първият брой на това списание е издадено в колонията в с. Алан кайряк / днешна Ясна поляна /.За това списание  Толстой пише, че е „единственото в света, което проповядва смело нашите идеи”

Колонията в Ясна поляна  прекратява  съществуването си в края на 1908 г.

IMG_2615 IMG_2616 IMG_2621 IMG_2623 IMG_2624 IMG_2628 IMG_2631 IMG_2632 IMG_2643 1006350_513034788765142_126412744_n

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0