Телефонен номер на СГКК /кадастър/

Уважаеми съграждани,

Изнесеният офис на СГКК /кадастър/ в сградата на Общината, който обслужва клиенти всекипонеделник, сряда и петък от 8.00 ч. до 12.00 ч. вече разполага с телефон за връзка.Всеки, който желае може да се свърже със служител в работно време на тел. 0550 /3 10 44
В кадастъра се извършват следните услуги:
-приемане, обработване и предаване на заявления към АГКК
-извършване на справки и услуги, както и разяснения по Закона за кадастъра и имотния регистър /ЗКИР/ на гражданите за одобрените кадастрални карти и кадастрални регистри за територията на община Приморско.
ЗАБЕЛЕЖКА: Заявления се подават само от собственици на имоти или упълномощени от тях лица.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0