ТАЙНИ ОТ МОРСКОТО ДЪНО

ПОСТОЯННА АРХЕОЛОГИЧЕСКА ИЗЛОЖБА “ТАЙНИ ОТ МОРСКОТО ДЪНО”

гр. Китен

Във всички средновековни карти на западния бряг на Черно море е отбелязано селището УРДОВИЗА, чието име е засвидетелствано по различни начини:

– UERDISO

– UERDISSO

– UERDIZO

-VERDOIZO

– VERDUIZ,

за да достигне до нас със съвременното си звучене УРДОВИЗА.

Крепостната стена е обявена за паметник на културата в ДВ бр.35/1969 г. Разкопките на крепостната стена през 2006 година са първите археологически проучвания на сушата, проведени на територията на Урдовиза.

Крепостната стена е покрита със земен насип с деструкции с дължина 68 м., ширината и е от 18 до 25 м., а височината – 4,5 м.

Според добитата в хода на проучването информация, крепостната стена е изградена от сходни по размер и форма грубо обработени каменни блокове на бял хоросан. Запазената максимална височина – 4,40 м. при дебелина – 2,40 м. В Северния сектор, непосредствено над нивото на съвременния терен, е разкрит тухлен пояс от 6 реда тънки тухли, над които крепостната стена прави отстъп от 0,10 м. В Северния сектор е разкрита правоъгълна кула с приземен вход. Тук са установени два строителни периода. При по-късния строителен период стените на кулата са удебелени отвън.Запазени са до два метра в суперструкция. В Южния сектор е разкрита частично крепостна каменна стълба с видими 12 стъпала.

Откритите находки са от различни епохи /от края на VI в. пр. Хр. до днешно време/. Безспорно са установени два културни пласта, свързани с функционирането на крепостната стена – късноантичен  /IV – VI в./ и средновековен /XIII – XIV в./.

Picture_009Picture_021Picture_019Picture_017Picture_014

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0