С Ъ О Б Щ Е Н И Е „Социално подпомагане“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Созопол уведомява гражданите, че от 17 юни 2016 г. до 15.10.2016 г. приема заявления- декларации за еднократна помощ за ученици записани за първи път в първи клас през учебната 2016/ 2017 г.

 

За повече информация се обърнете към социалния работник по район или на тел: 0550/2-24-19 за община Созопол и 0550/3-27-51 за община Приморско.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0