СЪОБЩЕНИЕ

пристанище Приморско

Уважаеми жители на Община Приморско,

На 10.05.23г. бе проведна среща между проектантския екип, рибарската общност, граждани и представители на Общинска администрация, за обсъждане на проект: „Разширение на съществуващ пристан за изграждане на Рибарско пристанище Приморско“.

В тази връзка,  Ви предоставяме възможност в 14-дневен срок, считано от 12.05.2023 г. да изразите писмено Вашите становища, мнения и предложения по проекта. Същите се приемат

в деловодството на общината или на obshtina@primorsko.bg

От ръководството на общината

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0