СЪОБЩЕНИЕ

съобщение

СЪОБЩЕНИЕ

Дирекция “Социално подпомагане” – Созопол уведомява гражданите, че целева помощ за отопление по реда на Наредба №РД 07-5 от 16.05.2008г. за отоплителен сезон 2021/2022 г. ще бъде изплащана в съответствие с регламента на чл.5, ал.2, т.1 от Наредбата, т. е.:
– за месеците ноември и декември 2021 г.- не по- късно от края на месеца, следващ месеца на издаване на заповедта, с която е отпусната помощта;
– а за месеците януари, февруари и март 2022 г.- до 31 януари на следващата 2022 година.

За повече информация е необходимо да се обърнете към социалният работник по район или на тел: 0550/ 2- 24- 19- за община Созопол, 0550/3-27-51 за община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0