СЪОБЩЕНИЕ

Важно събщение!!!!!!

            Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната и ограничените възможности за обезпечаване на безопасното обслужване на клиентите на Дирекция « Бюро по труда» Созопол се преустановява  временно  за месеците ноември и декември 2020г.  обслужването на  клиентите  чрез изнесените  работни места в   гр. Приморско и с. Ново Паничарево.

Всички  клиенти на ДБТ-Созопол, които имат насрочени дати за ноември и декември и желаят да ползват услугите му,  трябва да се явят в ДБТ-Созопол – филиал Царево  съответно до 13.11.20 г.  и  до 18.12.20 г.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0