СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК

съобщение

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

публикувано във вторник 23.04.2024г.
валидно до 07.05.2024г., 17:00 часа

 

До:

1. ЕВГЕНИ ГЕОРГИЕВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4006-1/09.01.2024г.

2. ГЕРГАНА НЕДЕВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4010-1/11.01.2024г.

3. РАДОСТИНА ИВАНОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4021-1/15.01.2024г.

4. СВЕТЛА РАЙКОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4026-1/16.01.2024г.

5. ЛЮБОМИР ПЕТКОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4022-1/15.01.2024г.

6. МАРИОЛА ГЕОРГИЕВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4024-1/16.01.2024г.

7. МАРИЯ МАТЕВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4013-1/11.01.2024г.

8. ТЕОДОРА ПЕТКОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4031-1/19.01.2024г.

9. „СРЕДЕЦ ТРАНС-2007“ ЕООД
за връчване на Акт за установяване на задължения №3997-1/03.01.2024г.

10. БОРИСЛАВА КАРАГЬОЗОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4036-1/19.01.2024г.

11. ЦВЕТАН ФИЛЧЕВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4098-1/26.02.2024г.

12. МИХАИЛ ЕПИШКИН
за връчване на Акт за установяване на задължения №4110-1/12.03.2024г.

13. АЛЕКСАНДР ПОЛОВЬЯН
за връчване на Акт за установяване на задължения №4119-1/19.03.2024г.

14. СВЕТЛАНА ВЕСНИК
за връчване на Акт за установяване на задължения №4117-1/19.03.2024г.

15. МАРИНА САРКИСОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4068-1/15.02.2024г.

16. ЕЛЕНА РИБАКОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4067-1/14.02.2024г.

17. АННА РИБАКОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4066-1/15.02.2024г.

18. ЕВГЕНИЙ НЕДЯЛКОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4071-1/15.02.2024г.

19. ИВАН СТОЯНОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4070-1/15.02.2024г.

20. „ПТ БИЛД“ ЕООД
за връчване на Акт за установяване на задължения №4061-1/12.02.2024г.

21. ЮЛИЯ ФЕДОСЕЕВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4084-1/20.02.2024г.

22. ТИГРАН САРКИСОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4069-1/16.02.2024г.

23. СТАНКА АНГЕЛОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4076-1/16.02.2024г.

24. ЙОЛИЯНА ХРИСТОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4097-1/26.02.2024г.

25. МЮЖГЯН ИБРЯМОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №4099-1/26.02.2024г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0