СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК

съобщение

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

публикувано във вторник 08.08.2023г.
валидно до 22.08.2023г., 17:00 часа

 

До:

1. ВЛАДИСЛАВ СИДОРОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3870-1/19.04.2023г.

2. „АТЛИМАН КЛУБ“ ЕООД
за връчване на Акт за установяване на задължения №3869-1/19.04.2023г.

3. „БИЛДМАТ БГ“ ООД
за връчване на Акт за установяване на задължения №3900-1/01.06.2023г.

4. ДАГ-ЕСПЕН ЙОНАСЕН
за връчване на Акт за установяване на задължения №3873-1/19.04.2023г.

5. ЕВЕЛИНА БОРИСОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3871-1/19.04.2023г.

6. СТОЯН СТОЯНОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3882-1/26.04.2023г.

7. ГЕОРГИ СТАНЕВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3891-1/28.04.2023г.

8. ДОНКА ВЪЛКОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3892-1/02.05.2023г.

9. ИВАН ТОНОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3898-1/25.05.2023г.

10. СИЛВИЯ ТОДОРОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3884-1/27.04.2023г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0