Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

 

публикувано във вторник  12.01.2021г.

валидно до 26.01.2021г., 17:00 часа

 

 

До:

 

 1. „РОСС ТРАНС” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2905-1/23.10.2020г.

 

 1. „ЕЛФ – ДЕЙВИС” ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2919-1/09.11.2020г.

 

 1. „КИКО-ПРИМОРСКО“ ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2892-1/28.08.2020г.

 

 1. ВЕЙСИМ УДИН ТАСКИЙН

за връчване на Акт за установяване на задължения №2968-1/01.12.2020г.

 

 1. НЕЙТЪН МАРК БЕНКС

за връчване на Акт за установяване на задължения №2969-1/01.12.2020г.

 

 1. БРАДЛИ РЪСЕЛ ПОМФРЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2970-1/01.12.2020г.

 

 1. БОРЯНА ПЕТРОВА ДИКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2961-1/27.11.2020г.

 

 1. „АБ МАРКЕТ 2015“ ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2916-1/04.11.2020г.

 

 1. „ЛИДЕР ТИМ” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2980-1/17.12.2020г.

 

 1. ТОМАШ ЯН КРАСИНСКИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2966-1/30.11.2020г.

 

 1. ЯНИНА ОСТРОВСКА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2965-1/30.11.2020г.

 

 1. „КРИДО 2002” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2910-1/04.11.2020г.

 

 1. „ЕЙ ЕНД АЙ ДЕВЕЛОПМЕНТС” ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2933-1/17.11.2020г.

 

 1. ХАСАН ХЮСЕЙН ХАСАН

за връчване на Акт за установяване на задължения №2978-1/11.12.2020г.

 

 1. ФРОСИНА КИРИЛОВА МИТРЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2967-1/30.11.2020г.

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0