Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

публикувано в сряда 06.03.2019г.

валидно до 20.03.2019г., 17:00 часа

 

До:

 

 1. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ЗУБАРЬ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2486-1/05.02.2019г.

 

 1. ЛИАМ ЧАРЛЗ ДОУИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2487-1/05.02.2019г.

 

 1. „ВЕЛИНА ВПИ” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №396-1/05.12.2018г.

 

 1. „ДАНБИС ИНВЕСТ” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2484-1/21.01.2019г.

 

 1. ЯНИНА ОСТРОВСКА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2491-1/07.02.2019г.

 

 1. ФРАНСИСКО ХАВИЕР УРМЕНТЕ СЕБАСТИАН

за връчване на Акт за установяване на задължения №2493-1/07.02.2019г.

 

 1. ЯЦЕК РАФАЛ ВОЙТКОВИЧ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2492-1/07.02.2019г.

 

 1. ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА БЕЛЯЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2495-1/11.02.2019г.

 

 1. БОЖЕНА РЕДА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2499-1/11.02.2019г.

 

 1. МАРЕК РЕДА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2500-1/12.02.2019г.

 

 1. ТОМАШ ЯН КРАСИНСКИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2496-1/11.02.2019г.

 

 1. НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА ГАБАШВИЛИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2494-1/11.02.2019г.

 

 1. АННА БУДЖИС

за връчване на Акт за установяване на задължения №2497-1/11.02.2019г.

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0