Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

 

 

 

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда 06.02.2019г.

валидно до 20.02.2019г., 17:00 часа

 

До:

 

 1. КОСТА СТОЯНОВ РУСИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №344-1/20.11.2018г.

 

 1. „ДИМИТЪР ПЕТРОВ” ЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №391-1/30.11.2018г.

 

 1. „ЕЙ ЕНД АЙ ДЕВЕЛОПМЕНТС” ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №386-1/30.11.2018г.

 

 1. ИВАЙЛО СТОЯНОВ СЪЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №353-1/21.11.2018г.

 

 1. СТЕФКА ОКТАВИАНОВА ТОПЧИЙСКА

за връчване на Акт за установяване на задължения №343-1/20.11.2018г.

 

 1. ОБОРИ БАСИ ИКПЕМЕ

за връчване на Акт за установяване на задължения №358-1/22.11.2018г.

 

 1. СВЕТОЗАР СТОЯНОВ СЪЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №352-1/21.11.2018г.

 

 1. „ХАТИ” ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №387-1/30.11.2018г.

 

 1. „МК БЪЛГАРИЯ” ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №388-1/30.11.2018г.

 

 1. ТАНЬО ТАНЕВ ДИНЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №365-1/23.11.2018г.

 

 1. МАРИЯ ТОНЧЕВА ДИНЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №366-1/23.11.2018г.

 

 1. „СЛАВЕКС – ЖИВКО ЙОРДАНОВ” ЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №380-1/28.11.2018г.

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0