Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

публикувано в четвъртък 10.01.2019г.

валидно до 24.01.2019г., 17:00 часа

 

До:

 

 1. САБИНА ЛАВРЕНОВАЙТЕ

за връчване на Акт за установяване на задължения №337-1/19.11.2018г.

 

 1. ПИТЪР ЧАРЛЗ БОЛТЕР

за връчване на Акт за установяване на задължения №347-1/20.11.2018г.

 

 1. АГНИЕШКА ЕВА КЕЛЛЕР

за връчване на Акт за установяване на задължения №345-1/20.11.2018г.

 

4.АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕЧАЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №317-1/07.11.2018г.

 

5 ДАЧО НИКОЛОВ СОТИРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №304-1/05.11.2018г.

 

 1. ЗЛАТКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №314-1/07.11.2018г.

 

 1. КШИШТОФ КАЧМАРЕК

за връчване на Акт за установяване на задължения №359-1/22.11.2018г.

 

 1. „СКАЙЛАРК 1” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №377-1/28.11.2018г.

 

 1. МАЛИК КШИШТОФ

за връчване на Акт за установяване на задължения №360-1/22.11.2018г.

 

 1. ЕДУАРД ДЖОРДЖЕ ВИНТИЛА

за връчване на Акт за установяване на задължения №363-1/23.11.2018г.

 

 1. МАРИУШ АЛЕКСАНДЕР СТИЕБАЛ

за връчване на Акт за установяване на задължения №361-1/23.11.2018г.

 

 1. АНДЖЕЙ ШИМОН КОЧУТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №362-1/23.11.2018г.

 

 1. „СПРИНГ ПРОПЪРТИС” ЕООД

за  връчване на Акт за установяване на  задължения № 392-1/30.11.2018г.

 

 1. ВЕЙСИМ УДИН ТАСКИЙН

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 320-1/08.11.2018г.

 

15.ЕТ „МТ-99-МАРИЯНА ВОЙНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 394-1/30.11.2018г.

 

16.“ТИЛ-КОМЕРС“ ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 393-1/30.11.2018г.

 

 1. ЕЙДРИЪН УЕЙД ДИКСЪН

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 385-1/29.11.2018г.

 

 1. РАДОСЛАВ ТОДОРОВ АЛЕКСИЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 376-1/27.11.2018г.

 

 

 

 

 

 

 1. ДОНЧО БОЖИДАРОВ НИКОЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 307-1/06.11.2018г.

 

 1. НЕЙТЪН МАРК БЕНКС

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 321-1/08.11.2018г.

 

 1. МАРИЯ БЛАГОЕВА СТАНЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 300/29.10.2018г.

 

 1. “БИСЕР“ ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 316-1/07.11.2018г.

 

 1. ВАСИЛ КРЪСТЕВ КАМБЕРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 329-1/15.11.2018г.

 

 1. МИХАИЛ КРЪСТЕВ МИХАЙЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 273-1/10.07.2018г.

 

 1. СЕРГЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ДАВЬІДОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 298-1/24.10.2018г.

 

 1. ЯНКО ВЛАДИМИРОВ РАНКОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 403-1/07.12.2018г.

 

 1. МАТЮ ДЖОН ГРИЙН

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 331-1/15.11.2018г

 

 1. МАРИУШ ГОНЗОВСКИ

за връчване на Акт за установяване на задължения  № 338-1/19.11.2018г

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0