Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

публикувано във вторник, 11.09.2018г.

валидно до 25.09.2018г., 17:00 часа

 

До:

 

 1. КРАСИМИР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ НАСЛЕДНИК НА ПЕТКО СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №215/30.05.2018г.

 

 1. СПРИНГ ПРОПЪРТИС ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №209-1/28.05.2018г.

 

 1. ДИМЧО АТАНАСОВ ШИВАРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №186-1/15.05.2018г.

 

 1. ГИНКА КИРЕЗОВА ДИМИТРОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №242-1/14.06.2018г.

 

 1. АНГЛИН ГОВРИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №230-1/01.06.2018г.

 

 1. ЗЛАТКА ДРАЖЕВА АЛЕКСАНДРОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №204-1/25.05.2018г.

 

 1. ДЖОАН АДА ПАВИТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №200-1/23.05.2018г.

 

 1. НИКОЛ-СТАНИМИР АТАНАСОВ ЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №269-1/05.07.2018г.

 

 1. НИКОЛА ДИМИТРОВ ДИМОВ НАСЛЕДНИК НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №211/29.05.2018г.

 

 1. ТОМАШ ЯКУБ ЛЕШНИАК

за връчване на Акт за установяване на задължения №192-1/17.05.2018г.

 

 1. МИТКО АНГЕЛОВ МАЯКОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №218-1/30.05.2018г.

 

 1. МАРИЯ КОЛЕВА МАЯКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №219-1/30.05.2018г.

 

 1. МАРЮШ ЖЕМБА

за връчване на Акт за установяване на задължения №221-1/31.05.2018г.

 

 1. МАТЮ ДЖОН ГРИЙН

за връчване на Акт за установяване на задължения №222-1/31.05.2018г.

 

 1. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ НАСЛЕДНИК НА НЕДЯЛКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №216/30.05.2018г.

 

 1. ИВАН БОЙЧЕВ СИМЕОНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №280-1/16.07.2018г.

 

 1. ВЕСЕЛИНА БОРИСОВА БОЙЧЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №286-1/18.07.2018г.

 

 1. СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЯЗКОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №237-1/08.06.2018г.

 

 1. „ДАНБИС ИНВЕСТ” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №262-1/03.07.2018г.

 

 1. ЯНКА ТОНЕВА ЧЕНЕШЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №249-1/21.06.2018г.

 

 1. ДЕНЧО СЪБЕВ ЧЕНЕШЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №248-1/21.06.2018г.

 

 1. ГЕОРГИ ИВАНОВ ИВАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №257-1/27.06.2018г.

 

 1. АНА ИВАНОВА ПАНАЙОТОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №258-1/29.06.2018г.

 

 1. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №259-1/29.06.2018г.

 

 1. ЗЛАТИНА СИМЕОНОВА СИМЕОНОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №267-1/05.07.2018г.

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0