СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

 

публикувано в сряда, 11.07.2018г.

валидно до 25.07.2018г., 17:00 часа

 

До:

 

 1. СТЕФАН ЦВЕТАНОВ ЛАЗАРОВ НАСЛЕДНИК НА СТАНКА СТЕФАНОВА ЛАЗАРОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №184/09.05.2018г.

 

 1. МИЛЕН ГЕОРГИЕВ МИЛАНОВ НАСЛЕДНИК НА ГЕОРГИ МИЛАНОВ КОВАЧКИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №202/23.05.2018г.

 

 1. НАНКО ВЪЛЧЕВ КИРОВ НАСЛЕДНИК НА ДИМИТЪР НИКОЛОВ КИРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №220/30.05.2018г.

 

 1. „РЕСНЕР” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №189-1/16.05.2018г.

 

 1. ДЖОН ЧАРЛЗ ПАВИТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №217-1/30.05.2018г.

 

 1. „МТ-99-МАРИЯНА ВОЙНОВА” ЕТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №173-1/27.04.2018г.

 

 1. КРАСИМИР СТАНЧЕВ СТАНКОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №234-1/04.06.2018г.

 

 1. ГОРСКИ РАЙ ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №183-1/09.05.2018г.

 

 1. СТАНЧО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №208-1/28.05.2018г.

 

 1. ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №210-1/28.05.2018г.

 

 1. ЯНКО ХРИСТОВ ХАРИЗАНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №212-1/29.05.2018г.

 

 1. СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №174-1/02.05.2018г.

 

 1. ИРЕНА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №176-1/03.05.2018г.

 

 1. ИВАН КИРЯЗОВ ДИМИТРОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №241-1/14.06.2018г.

 

 1. 15. КРАСИМИР ЦАНКОВ АНДРЕЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №180-1/08.05.2018г.

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0