СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ.32, АЛ.4 ОТ ДОПК

 Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

публикувано в сряда 10.04.2019г.

валидно до 24.04.2019г., 17:00 часа

 

До:

 

 1. ОДИЕЖОФО ДЕЙВИД ОБЮДО

за връчване на Акт за установяване на задължения №2502-1/13.02.2019г.

 

 1. РОБЕРТ ЯКСОН

за връчване на Акт за установяване на задължения №2509-1/19.02.2019г.

 

 1. НАТАЛИЯ ЯВОРСКА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2506-1/19.02.2019г.

 

 1. „Г 3 ИНВЕСТМЕНТ” ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №399-1/06.12.2018г.

 

 1. АНИТА МОНИКА СИКОРСКА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2504-1/19.02.2019г.

 

 1. ТОМАШ ЯКУБ ЛЕШНИАК

за връчване на Акт за установяване на задължения №2508-1/19.02.2019г.

 

 1. АДАМ АНТОНИ ВАРЖАЛА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2505-1/19.02.2019г.

 

 1. БОРЯНА ПЕТРОВА ДИКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2510-1/20.02.2019г.

 

 1. МИХАЛ РАДОСЛАВ ПАВЛАК

за връчване на Акт за установяване на задължения №2512-1/25.02.2019г.

 

 1. МИКОЛАЙ ЦЕЗАРИ БОБИНСКИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2513-1/25.02.2019г.

 

 1. МИЕЧИСЛАВА МРОЧЕК

за връчване на Акт за установяване на задължения №2515-1/26.02.2019г.

 

 1. КАМИЛ ДАНИЕЛ СТАШКЕВИЧ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2518-1/27.02.2019г.

 

 1. ДАРЮШ ЯРОСЛАВ ВИТАНСКИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2523-1/28.02.2019г.

 

 1. ДЖОАН АДА ПАВИТ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2520-1/28.02.2019г.

 

 1. КЕРИ ЛИЙ ФИЪР

за връчване на Акт за установяване на задължения №2517-1/21.02.2019г.

 

 1. ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА РИБАКОВА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2519-1/28.02.2019г.

 

 1. МАРЕК ЛЕСНЕВСКИ ЛААС

за връчване на Акт за установяване на задължения №2516-1/26.02.2019г.

 

 1. ГАВИН ПИТЪР ДОБСЪН

за връчване на Акт за установяване на задължения №2528-1/13.03.2019г.

 

 1. АННА СЕКУЛА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2498-1/11.02.2019г.

 

 1. ДЖЕЙН МАККЕНА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2521-1/28.02.2019г.

 

 1. ДЕЙВИД ОУЕН ФИЪР

за връчване на Акт за установяване на задължения №2522-1/28.02.2019г.

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0