Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

До:

1. ЙОРДАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0085/19.01.2016г.

2. КАТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0093/19.01.2016г.

3. АНТОАНЕТА ХРИСТОВА ИВАНОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0083/18.01.2016г.

4. ЗЛАТКА ДРАЖЕВА АЛЕКСАНДРОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0123/29.01.2016г.

5. РЕНИ АНГЕЛОВА ВЪЛКОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0126/29.01.2016г.

6. ПЕНКА МИТЕВА ТОДОРОВА
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0124/29.01.2016г.

7. ИВАН КИРИЛОВ ПЕТРОВ
за връчване на Покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК №0125/29.01.2016г.

8. СТЕФКА МЕТОДИЕВА АНАСТАСОВА
за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0044/16.02.2016г.

9. ПЕНКА МИТЕВА ТОДОРОВА
за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0261/23.10.2015г.

10. ПЕТЪР ИВАНОВ МИТЕВ
за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0132/31.03.2016г.

11. „БУРГАСЦВЕТ-БАЕВ“ ЕООД
за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация №0023/25.01.2016г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси“ на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март“ №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0