Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

съобщение

публикувано в сряда 14.02.2024г.
валидно до 28.02.2024г., 17:00 часа

До:

1. „ДИКОБРАЗ“ ООД
за връчване на Акт за установяване на задължения №3972-1/01.12.2023г.

2. АНГЕЛ ДИМИТРОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3983-1/08.12.2023г.

3. ПЕТРАНКА РУСИНОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3974-1/04.12.2023г.

4. АНА ПАНАЙОТОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3975-1/04.12.2023г.

5. ВАНЯ ДИМИТРОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3984-1/08.12.2023г.

6. ДАГ-ЕСПЕН ЙОНАСЕН
за връчване на Акт за установяване на задължения №3987-1/14.12.2023г.

7. „ЛР ДИВЕЛЪПМЪНТС“ ЕООД
за връчване на Акт за установяване на задължения №4032-1/19.01.2024г.

8. НИКОЛАЙ ПЕТКОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4023-1/15.01.2024г.

9. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4050-1/29.01.2023г.

10. ЯНКО РАНКОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4056-1/30.01.2024г.

11. ЕВЕЛИНА БОРИСОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3986-1/14.12.2023г.

12. КИРЧО КИРОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №4058-1/30.01.2024г.

13. ГИЛЕРМО АЛКУБИЕРЕ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3991-1/20.12.2023г.

14. ВЛАДИМИР ПИРОГОВ
за връчване на Акт за установяване на задължения №3990-1/20.12.2023г.

15. АННА НЕНОВА
за връчване на Акт за установяване на задължения №3968-1/27.11.2023г.

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0