Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

Съобщение по чл.32, ал.4 от ДОПК

 

 

 

публикувано в сряда 08.01.2020г.

валидно до 22.01.2020г., 17:00 часа

 

До:

 

 1. ГЕОРГИ СТАНЧЕВ СТАНЕВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2641-1/20.09.2019г.

 

 1. „АТОС-ХОТЕЛИ” ООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2635-1/20.08.2019г.

 

 1. МАРИО ВАЛЕНТИНОВ АНГЕЛОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2622-1/08.08.2019г.

 

 1. СИЛВИЯ ВЕЛИЧКОВА БАЛТАШКА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2647-1/13.11.2019г.

 

 1. „ИНДУСТРИАЛ ИНФРАСТРУКТУРА” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2661-1/02.12.2019г.

 

 1. ЯНИНА ОСТРОВСКА

за връчване на Акт за установяване на задължения №2658-1/29.11.2019г.

 

 1. ТОМАШ ЯН КРАСИНСКИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2657-1/29.11.2019г.

 

 1. ЛИАМ ЧАРЛЗ ДОУИ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2659-1/29.11.2019г.

 

 1. ИВАЙЛО СТОЯНОВ ВЕЛИНОВ

за връчване на Акт за установяване на задължения №2678-1/10.12.2019г.

 

 1. КАРОЛИНА ЮДИТ ГОНЗАЛЕС

за връчване на Акт за установяване на задължения №2687-1/11.12.2019г.

 

 1. „СПРИНГ ПРОПЪРТИС” ЕООД

за връчване на Акт за установяване на задължения №2645-1/13.11.2019г.

 

 

 

Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение в Община Приморско, Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес: гр.Приморско, ул. „Трети март” №56 от 8:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа за връчване на горепосочените документи.

В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0