СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

съобщение

В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни , дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:

1. Считано от 24.07.2023 г. до 28.07.2023 г. ще се извърши дезинсекция срещу кърлежи от 6.00 часа до 10.00 часа на Общински тревни площи с биоцидни препарати:

АЙКЪН 10 КС, АДВ : Ламбда – цихалотрин

Доза на приложение: 20мл/дка при разход на работен разтвор до 100л.

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА № 0061-7/12.02.2015г.

ДОСТАВЧИК: „999 – ИВ. АСЕНОВ” ЕООД

КАРАНТИНЕН СРОК 24 ЧАСА

АНТИДОТ – СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Третирането се извършва срещу кърлежи.

2. Подлежащите на третиране терени са в местности и площ съгласно договор № 65/15.03.2023г. и ще следва графика:

24.07.2023г. – гр.Приморско,

25.07.2023г. – гр.Приморско,

26.07.2023г. – гр.Китен, с. Писменово и м. Бегликташ

27.07.2023г. – с. Ясна поляна, с. Веселие и с. Ново Паничарево.

3. Третираните тревни площи ще бъдат обозначени със стикери, като препоръчително е да не се влиза в тях преди да е изтекъл посочения карантинен срок.

4. При лоши метериологични условия, графикът ще претърпи промени.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0