Съобщение относно авиационни въздушни обработки срещу ларви на комари

комар

В периода от 14.05.2024г. до 19.05.2024г. ще бъдат извършени въздушни обработки срещу ларви на комари на водните крайбрежни биотопни зони по обходния район на блато „Стомополу”, „Дяволско“ блато местност Курията, „Дяволско“ блато местност Блатно кокиче, блато „Караагач“ и отводнителни канали и водни течения в заблатени ливади ММЦ.

Времева продължителност: от 8:30 часа до 20:00 часа местно време.

Препаратите, с които ще се провежда третирането срещу ларви на комари са: Биологични ларвициди, безвредни за бозайници, пчели, птици и риби.

  1. ВектоБак 12 АС
  • При лоши метериологични условия, графикът ще претърпи промени.

 

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0