Съобщение на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ

Обява

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”

съобщава   на   заинтересованите, че със Заповед  №296/10.05.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за изменение на ПУП/ПР/ в обхвата на УПИ X /ПИ №58356.501.178/ в кв. 11 по ПР на гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0