Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Обява

Община    Приморско, Дирекция “УТАС”

съобщава   на   заинтересованите,  че със Заповед  №298/10.05.2024г., Кметa на Община Приморско е допуснал процедура за изготвяне на проект за /ПУП-ПЗ/ в обхват на УПИ VIII /ПИ 58356.504.562/ в кв. 8 по регулационния план на СО “Узунджата“, гр.Приморско.

ОТ ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0