Съобщение за обработка срещу кърлeжи

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЗИНСЕКЦИОННИ МЕРОПРИЯТИЯ

 

 

В изпълнение на НАРЕДБА № 13/26.08.2016 г. за мерки за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни , дезинфекционни и дезинсекционни дейности Ви уведомяваме:

 

  1. Считано от 26.04.2021г. до 30.04.2021г. ще се извърши дезинсекция срещу кърлежи от 6.00 часа до 10.00 часа на Общински тревни площи с биоцидни препарати:

 

ФЕНДОНА 60 СК,  АДВ АЛФА-ЦИПЕРМЕТРИН 5.9 %

КОНЦЕНТРАЦИЯ НА РАБОТЕН РАЗТВОР 0,006 – 0.009 %

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА № 0095-5/26.01.2018г.

ДОСТАВЧИК: „999 – ИВ. АСЕНОВ”  ЕООД

КАРАНТИНЕН СРОК 24 ЧАСА

АНТИДОТ – СИМПТОМАТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

 

Третирането се извършва срещу  кърлежи.

 

  1. Подлежащите на третиране терени са в местности и площ съгласно договор

№ 33/22.03.2021г. и ще следва графика:

 

26.04.2021г. – гр.Приморско

27.04.2021г. – гр.Приморско

28.04.2021г. – гр.Китен и с. Писменово

29.04.2021г. – с. Ясна поляна, с. Веселие и с. Ново Паничарево,

30.04.2021г. – местност „Беглик таш“

 

  1. Третираните тревни площи ще бъдат обозначени със стикери, като препоръчително е да не се влиза в тях преди да е изтекъл посочения карантинен срок.

 

  1. При лоши метериологични условия, графикът ще претърпи промени.

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0