Съобщение за нерегистрирани хотелиери в ЕСТИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

 

На вниманието на хотелиерите

на територията на Община Приморско

 

Относно: Нерегистрирани хотелиери  в ЕСТИ /Единната система за туристическа информация/

 

Уважаеми хотелиери,

 

С писмо № Т-08-00-663 от 07.11.2019 година на Министъра на туризма, Кметът на община Приморско е уведомен, че не всички лица, извършващи дейност в места за настаняване на територията на община Приморско са изпълнили задължението си да се регистрират в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/, както и да подават данни в системата съгласно чл. 116, ал. 5 и ал.6 от Закона за туризма.

Предвид  на  това,  че  към настоящия  момент  не  всички  задължени лица  са  изпълнили  това законово  изискване,   отново  приканваме всички  хотелиери, включително  физически  лица, предоставящи  настаняване  в  стаи  за гости, къщи за  гости  и  апартаменти  за гости,  които  не  са  регистрирани   в  ЕСТИ, да направят регистрация на профил в https://esti.tourism.government.bg/ в срок до 30.01.2020 г., както и да водят Регистър за настанените туристи в  ЕСТИ съгласно чл.116, ал.5 и ал.6 от Закона за туризма.

След изтичане на този срок община Приморско ще упражни законовите си правомощия по чл.179, ал.1, т.3 и чл.137, ал.1, т. 10 от Закона за туризма – прекратяване на издадените категоризации.

Допълнителна информация и пояснения можете да получите от

Ваня Митрева-старши експерт „СДТО“ към Община Приморско

телефон: 0550/3-36-83                  e mail: vmitreva_primorsko@abv.bg

                0884/571 805

 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0