Съобщение към хотелиерите по отношение ЕСТИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !

 

УВАЖАЕМИ ХОТЕЛИЕРИ ,

Всички които имат регистрация в Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ към Министерството на туризма и изпитват затруднение за въвеждане на данни за преминали туристи в електронния регистър, могат да се обръщат за оказване на методическа помощ в Община Приморско, дирекция „Местни данъци и такси” в сградата на Община Приморско, ул. Трети март №56, ет. 1 /над партер/, стая 107.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0