Съгласно Решение № 2159-НС/02.03.2021г. относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. Ви уведомяваме, че заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия /Приложение № 1/ се подава до кмета на общината/кметството/кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 от ИК, в периода от 24.03.2021 г. /10 дни преди изборния ден/ до 31 март 2021 г. /3 дни преди изборния ден/ включително.

 

Заявлението /Приложение № 1/ се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл.23, ал.1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс;

– заявление, подадено на електронната поща на органа по чл.23, ал.1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

– електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл.23, ал.1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Заявленията се подават в сградата на фронт-офиса на община Приморско.

 

Работно време на фронт-офиса от 08.00 часа до 17.00 часа.

Крайният срок за подаване на заявленията изтича на 31.03.2021 г.

Телефон за връзка : 0550 / 3-36-58 – отдел “ ГРАО “

Email: obschtina_primorsko@mail.bg

 

 

Приложение1

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0