Съобщение Агенция по заетостта

За вас работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда“-гр.Созопол

 

Уведомява работодателите,че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта през м. Юни 2016г., както следва:
Насърчителни мерки за заетост и обучение
Средства в лв.

 

Насърчителни мерки за заетост и обучение Средствав лв.
1. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-годишна възраст/чл.41 от ЗНЗ/ 2368 лв.
2. Насърчаване на работодателите за разкриват работни места за чиракуване за безработни лица до 29 годишна възраст/чл.41а от ЗНЗ/ 2286 лв.
2.1.Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 годишна възраст/чл.41а от ЗНЗ/ 840 лв.
3.Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица/чл.55в от ЗНЗ/ 2305 лв.

 

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в ДБТ Созопол след 13.06.2016 г. в 7-дневен срок- до 20.06.2016г. включително.
Допълнителна информация можете да получите в Дирекция „Бюро по труда“ – гр.Созопол ул.“Аполония“ №31- тел.0550/2-21-59.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0