СУ „Никола Йонков Вапцаров“

vapcarov

Новата сграда на СУ „Никола Вапцаров“ е построена през 1987 година от архитект Бъчварова. През 1992 г. Завършва първия випуск зрелостници.

Училището разполага с 3 кабинета, компютърна зала, 23 класни стаи, физкултурен салон, библиотека, здравен кабинет, детска сладкарница.
Броят на учениците в СУ „Н.Вапцаров“ е 456 ученика, разпределени в 23 паралелки. В начален курс се обучават 146 ученика в 8 паралелки. В среден курс се обучават 161 ученика в 7 паралелки. В горен курс учат 149 ученика в 8 паралелки. Изучават се 3 чужди езика.

Поминъка на Община Приморско е в сферата на туризма и туристическото обслужване доведе до разкриването на професионална паралелка „Мениджмънт в хотелиерството“ през учебната 2000/2001 г. Срока на обучение е 5 години. Прием- по документи, Като балообразуващи предмети са български език, чужд език и география.

В свободното време учениците са ангажирани в спортни школи по балет, футбол, волейбол.

Волейболния клуб към СУ „Н.Вапцаров“ е с призови места от регионални и национални състезания. Към училището функционира театрална трупа, спечелила сърцата на стотици местни жители със своите постановки и великолепна игра. Вокална группа «Морски звездички» ежегодно прави празниците на училището желании и атрактивни. Традиция е от 1998 година насам регулярно да се издава училищен вестник „Вълни“, изготвен изцяло от творби на талантливи ученици.

Педагогическия коллектив се състои от 38 преподаватели. От тях 37 с висше образование.
vapcarov@abv.bg

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0