Съобщение относно превоз на дърва на територията на град Приморско

Уважаеми граждани,

Във връзка с предстоящия зимен отоплителен сезон Ви уведомяваме, че от 1 октомври всеки желаещ може да получи заплатените от него дърва за огрев. Напомняме Ви, че  остатъчните отпадъчни материали от обработването (стърготини), следва да се събират в чували и да се оставят до съдовете за битови отпадъци (контейнери/кофи), а не да се изхвърлят вътре в тях.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0