ЗАПОВЕД №РД-09-46. Първо заседание на Общински съвет Приморско – мандат 2023г. – 2027г. на 07.11.2023г. от 10:30ч. в сградата на Читалище “Самообразование-1919” гр. Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0