Oбществена поръчка с предмет „Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2014/2015 година по маршрути на територията на община Приморско, съгласно утвърдени маршрутни разписания

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0