00872-2016-0007 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции :

№ 1 -Извършване на специализиран превоз на работници на ОП’’Чистота и озеленяване’’, гр. Приморско ;

№ 2 – Извършване на специализиран превоз на работници на Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0