Ид. № 9049141:„Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на община Приморско и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към общината”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0