Инд. № 9047267: “Застраховане на служители на Община Приморско, както и на имуществото на Община Приморско по обособени позиции”:

Обособена позиция № 1 „Застраховане на служители на Община Приморско със застраховки “Злополука”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0