00872 – 2016 – 0008 – Публично състезание “Извършване на специализирани автобусни превози за нуждите на Община Приморско по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст през учебната 2016/2017г по утвърдени маршрутни разсписания на територията на Община Приморско ;

Обособена позиция № 2: Извършване на превози на жители на с.Писменово по автобусна линия гр.Приморско –ММЦ-С.Писменово и обратно ;

Обособена позиция № 3: Извършване на случаен превоз на деца и други лица във връзка с участие в културни и спортни мероприятия;

Обособена позиция № 4: Извършване на случаен превоз на служители на Община Приморско за пътувания, свързани с командировки, екскурзии и други служебни мероприятия”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0