Извършване на консултантски услуги по оценка на съответствието и упражняване на независим строителен надзор на проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0