„Извършване на инвентаризация на горските територии, собственост на община Приморско в териториалния обхват на ТП „ДЛС Ропотамо“ и ТП „ДГС Бургас“ на обща площ от 6293,9 ха, както и изработване на горскостопански план за всички горски територии, собственост на Община Приморско в териториалния обхват на ТП “ДГС Ново Паничарево“, ТП „ДГС Царево“, ТП „ДГС Бургас“ и ТП“ ДЛС Ропотамо“ с обща площ 14 478,6 ха”

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0