Извършване на автобусни превози за нуждите на Община Приморско, по три обособени позиции, открита с решение № 526/30.06.2014 г. на Кмета на Община Приморско

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0