Избор на оператор за предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на община Приморско, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея и общинските предприятия

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0