„Избор на изпълнител/и за Осъществяване на мерките по информация, комуникация и визуализация на проект “Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на агломерация Приморско-Китен” със следните обособени позиции:

• Обособена позиция №1: „Избор на Изпълнител за организиране и провеждане на информационни събития и осъществяване на мерки за информация и публичност“;

• Обособена позиция №2: „Избор на Изпълнител за изработка на информационни и рекламни материали“.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0